26 mars 2021

Kärnekulla – en ny stadsdel tar form

Habo kommun har tillsammans med Tosito gett oss på Billingham & Flygare förtroendet att gestalta utomhusmiljöer i den nya stadsdelen Kärnekulla i Habo. Området består av tolv dynamiska kvarter som innehåller bostäder, livsmedelsbutik, restaurang, gym, idrottshall, skola och förskola. Kvarteren bindas ihop med gator, torg, gång- och cykelstråk och en park som sträcker sig genom området från syd till norr. De 800 planerade bostäderna kommer i form av bostadsrättslägenheter, hyresrättslägenheter och radhus. 

I uppdraget ingår både det övergripande sammanhållande gestaltningsgreppet för hela stadsdelen, utformning av gatumiljöerna, torg, park, idrottshallens utemiljö och en ny större utflyktslekplats. Ljusdesign för stadsdelens offentliga miljöer har utförts i samarbete med Olsson och Linder.

Hela stadsdelen gestaltas med betoning på biologisk mångfald och ekologisk resiliens. Under vårt senaste platsbesök så fotograferade vi den fantastiska gamla asken som växer mitt i den framtida parken. Asken är registrerad som ett jätteträd hos Länsstyrelsen för sitt skyddsvärde. Gamla eller grova askar, ekar och almar utgör livsmiljö för många insekter, lavar, mossor och svampar samt fladdermöss och fåglar. Detta exemplar kommer även bidra till rumsbildning och ökad orienteringsförmåga i ett område präglat av nybygge och nyetablerad vegetation.

Asken är registrerad som ett jätteträd hos Länsstyrelsen för sitt skyddsvärde och växer mitt i det framtida parkstråket

Ett kalt träd mot klarblå himmel.