29 april 2021

Kärnekulla idrottshall – gestaltning utemiljö

Vi har haft ansvaret för gestaltningen av utemiljön vid den nya idrottshallen i Habo. Idrottshallen kommer ligga i den nya stadsdelen Kärnekulla i Habo Kommun. Idrottshallen kommer att nyttjas av både allmänheten och den planerade skolan intill.

Utemiljön har gestaltats som en spontanidrottsplats för äldre barn och tonåringar att använda både under och efter skoltid. Platsen kopplar på ett centralt gångstråk genom stadsdelen och blir en plats för rörelse och umgänge. I utformningen har fokus lagts på aktiviteter som tilltalar både tjejer och killar. Det finns en mindre scen med spegelvägg för dans, parkourbana och en basketplan. En löparbana och längdhoppsbana finns också för att möta verksamhetens behov. Habo Kommun var beställare i projektet.

Utformningen av den nya basketplanens mönster för asfaltsmålning

Abstrakt mönster i olika färger.