8 december 2021

Tävlingsvinst blir en fin avslutning på året

Efter ett gott samarbete med arkitekter på Tengbom har vi vunnit Jönköpings kommuns markanvisningstävling för Fagerslätt Östra i Huskvarna. Vi ansvarade för utformningen av utemiljön omkring de fyra nya punkthusen. Vi vill också passa på att tacka beställarna på Järntorget samt Bird and Bridge som satte ihop tävlingsbidraget.

Ambitionen för projektet var att skapa en livskraftig och socialt hållbar boendemiljö. Utemiljön består av varierade vistelsemöjligheter för umgänge och aktivitet under olika årstider. Mellan byggnaderna, som är oregelbundet placerade efter befintlig terräng, ryms bland annat odling, grillplatser och naturliga lekytor. Gångar slingrar sig genom ängsblommor, runt insektshotell till sittplatser under blommande tak av spaljéer med klätterväxter.

Odlingen placeras mot gatan på ett identitetsskapande sätt som även bidrar till en välkomnande atmosfär. Ett växthus får förlänga odlingssäsongen samtidigt som det blir ett alternativt uterum i väder och vind.

En variation av träd har valts för att skapa olika arkitektoniska uttryck och för att möjliggöra en ekologisk mångfald av bland annat fåglar och insekter. Träden har olika färgeffekter och har valts för att stå i centrum olika tider på året. Träden blir en förlängning av den befintliga skogen längst fastighetens norra gräns som får krypa sig in i boendemiljön och skapa rumsligheter i olika skala. Vi ser fram emot att fortsätta detta spännande arbete!

Fotomontage av Billingham & Flygare. Husmodell av Tengbom.

Fotomontage av beige trähus.