Jenny-My Eliasson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Jenny-My är utbildad till landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Om Jenny-My

Hon är sedan tidigare även utbildad till maskiningenjör vid Högskolan i Jönköping. Jenny-My har 18 års erfarenhet som landskapsarkitekt och spetskompetens inom planering av barns lekmiljöer. Hon har bland annat ansvarat för tillgänglighetsanpassning av 120 lekplatser, samt framtagning av policy och åtgärdsprogram för kommunala lekplatser inom Jönköpings kommun.

Jenny-My arbetar deltid hos Billingham & Flygare med framför allt med gestaltning, växtkomposition och projektering.

Jenny My Eliasson sitter på en pall.