Susan Smith

Lanskapsarkitekt/Urban Designer MSA

Susan har en masterexamen i Arkitektur med inriktning Hållbar Stadsgestaltning vid Lund Universitet samt en kandidat i Landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna.

Om Susan

Hon har även läst kurser inom konst, stadsodling, stadsplanering och arkitektur. Susan har arbetserfarenhet från ett större arkitektkontor i Stockholm och har även gjort praktik på en landskapsarkitektstudio i New York City.

Susan arbetar framförallt med stadsbyggnad genom 3D-modellering, gestaltning och projektering.

Hon brinner för att skapa hållbara och inkluderande miljöer och har genom sitt starka engagemang i samhällsfrågor bland annat fått debattartiklar publicerade i tidskriften Arkitekten.

Susan Smith sitter i en soffa.