Platsidentitet

A city is not gauged by its length and width but by the broadness of its vision and the height of its dreams. — Herb Caen

En identitetsstrategi är en demokratisk och effektiv process för att förändra ett områdes befintliga identitet i riktning mot en ny önskad identitet. Ett mål kan vara att attrahera nya besökare, boende eller företag.